Kolejna realizacja – Liceum im. Kopernika w Szczecinie

Kolejna realizacja, tym razem dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie

https://sirino.com.pl/portfolio-item/3lo-szczecin/