Nowy Graf wiedzy testowany przez Google

Google aktualnie testuje nowy graf wiedzy (knowledge graph). Już niebawem użytkownicy powinni w górnej części wyszukiwarki zobaczyć oś czasu, która przedstawiać będzie rozmieszczone chronologicznie wydarzenia powiązane z wyszukiwanym zapytaniem. Dodatkowo po najechaniu kursorem myszy na oś czasu Google pokaże ciekawostki powiązane z zapytaniem. Następnie po kliknięciu na wybrany element, pojawi nam się więcej informacji o interesującym nas zagadnieniu.